Składki członkowskie należy przekazać na poniższy rachunek bankowy:

LKS NAPRZÓD ŻERNICA
ul. Nieborowska 1, 44-144 Żernica
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach
Nr konta: 59 8460 0008 2003 0002 6097 0003
Tytuł przelewu: /Imię i Nazwisko/ – składka od /mm.rr/ do /mm.rr/

 

Uwaga:

W sezonie 2019/2020 miesięczna składka dla członków wynosi:

Prosimy wszystkich naszych członków o wpłatę składek za okres od IX.2019 do I.2020 do końca września.