Zarząd Stowarzyszenia Ludowego Klubu Sportowego Naprzód Żernica informuje, iż na podstawie Uchwały z dnia 30 maja 2019r. wyznacza termin Walnego Zebrania Członków Klubu na dzień 15 czerwca 2019r. na godzinę 19.00 (I termin – kworum) oraz 19.45 (II termin).

Jednocześnie ustanawia się porządek obrad.

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybory przewodniczącego zebrania
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w bieżącej kadencji
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  7. Wolne Wnioski
  8. Zamknięcie obrad

Miejsce zebrania: siedziba klubu przy ul. Nieborowskiej 1.