Ludowy Klub Sportowy Naprzód Żernica zwraca się do Was z uprzejmą prośbą o wsparcie działalności naszego Klubu. Dzięki przychylności i wsparciu darczyńców możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie Klubu, jego stały rozwój, podnoszenie standardów organizacyjnych i treningowych, a przede wszystkim poprawa poziomu sportowego Klubu. Pomoc darczyńców to wsparcie dla ponad setki dzieci i młodzieży oraz dorosłych trenujących piłkę nożną w naszym Klubie. Z tego miejsca serdecznie zachęcamy wszystkich kibiców, sympatyków, przyjaciół oraz firmy do wspierania naszych działań.

Wsparcie klubu możliwe jest w następujący sposób:

 

Przekazując 1,5% podatku na rzecz Klubu

Aby przekazać 1,5% podatku należy w rocznym zeznaniu podatkowym
w odpowiedniej rubryce wpisać KRS: 0000270261 oraz cel szczegółowy LKS NAPRZÓD ŻERNICA 4457.

Więcej informacji pod linkiem: 1,5% PODATKU

 

Przekazując darowiznę na rzecz Klubu

Darowizny finansowe można wpłacać bezpośrednio na konto Klubu. Dane niezbędne do wykonania wpłaty:

LKS Naprzód Żernica, 44-144 Żernica, ul. Górnicza 35

Bank MBS: 86 8460 0008 2003 0002 6097 0002 

Tytułem: Darowizna na cele statutowe klubu

 

Darowizny rzeczowe można przekazać bezpośrednio w siedzibie Klubu.

Z tytułu darowizn przekazanych na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) darczyńcy przysługuje możliwość skorzystania  z następujących ulg podatkowych:

Osoby fizyczne – zgodnie z zapisami Ustawy o podatku od osób fizycznych mogą od podstawy opodatkowania odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż
6% uzyskanego dochodu.

Osoby prawne – zgodnie z zapisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mogą odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

W obu przypadkach należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.