W celu dalszego pozytywnego zmieniania Naszego klubu, potrzebujemy Waszego wsparcia.

Dzięki Wam moglibyśmy polepszyć jakość codziennego funkcjonowania naszego klubu, a także uatrakcyjnić oprawę naszych meczów, tak aby za każdym razem były one niezapomnianym wydarzeniem dla Naszych kibiców.

 

W zamian, wdzięczni za każdą darowiznę z Waszej strony jesteśmy wstanie umieścić odpowiednie materiały informacyjne o Was na elementach wyposażenia Naszego boiska, strojach Naszych zawodników, w transmisjach oraz materiałach video NaprzódTV, na stronie internetowej i na profilu Facebook.

 

Jednocześnie wspierając Nas jesteście wstanie zmniejszyć swoje zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, gdyż:

  1. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) przewiduje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania (dochodu) o kwoty dokonanych darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, tj. między innymi upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacjom posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Odliczeniu w danym roku podatkowym może podlegać kwota stanowiąca nie więcej niż 6% dochodu.
  2. Podobne rozwiązanie przewidziane zostało w odniesieniu do podatników będących osobami prawnymi. Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od podstawy opodatkowania podatnik może w roku podatkowym odliczyć kwotę darowizny (bądź darowizn) przekazanej na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, tj. między innymi upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacjom posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Łączna kwota odliczeń w roku podatkowym z tego tytułu nie może przekroczyć 10% dochodu.

więcej szczegółów na: http://www.pit.pl/darowizny/

 

POMAGAJĄC NAM, MY POMOŻEMY

W ZBUDOWANIU WASZEGO POZYTYWNEGO WIZERUNKU!

 

 

POG-TECH WSPIERA NASZ KLUB!!!

Dziękujemy przedsiębiorstwu  POG-TECH z Gliwic, oferującego 24h na dobę w ramach pogotowia awaryjnego pomoc techniczną mieszkańcom naszej gminy, za przekazanie Nam znacznej darowizny na bieżącą działalność w ramach akcji WSPIERAMY NASZ KLUB....

ATA CO SP. Z O.O. WSPIERA NASZ KLUB

Dziękujemy ATA CO SP. Z O.O. z Żernicy, oferującej usługi księgowe dla przedsiębiorców, firm i stowarzyszeń, za przekazanie Nam darowizny na bieżącą działalność w ramach akcji WSPIERAMY NASZ...

Darowizny można przekazać na poniższy rachunek bankowy:

LKS NAPRZÓD ŻERNICA
ul. Nieborowska 1, 44-144 Żernica
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach
Nr konta: 86 8460 0008 2003 0002 6097 0002
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

 

W celu ustalenia szczegółów darowizny prosimy o kontakt:
tel.: 883 384 110 (Marcin Karcewicz – skarbnik)
email: kontakt@naprzodzernica.pl